ZŁÓŻ DONACJĘ NA STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY!

CLICK HERE

POMÓŻ CPS! ZŁÓŻ DONACJĘ!

CLICK HERE
25 TUESDAY WYDARZENIA

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER


Program języka angielskiego

To kursy językowe mające na celu umożliwienie nauki języka angielskiego wszystkim imigrantom pochodzenia słowiańskiego jak i Słowianom odwiedzającym Stany Zjednoczone. To jeden z n`ajstar­szych programów Centrum Polsko-Słowiańskiego tak jak i zapotrzebowa­nie na znajomość języka angielskiego w kraju anglojęzycznym.

Program Języka Angielskiego Centrum Polsko­-Słowiańskiego oferuje zajęcia w systemie tryme­stralnym: jesień, zima, wiosna, na różnych pozio­mach zaawansowania, dostosowując swoję ofertę do potrzeb zainteresowanych. Prowadzimy kursy poranne i wieczorowe w tygodniu oraz week­endowe. Nasza wykwalifikowana kadra dwuję­zycznych nauczycieli uczy nowoczesnymi, ale i sprawdzonymi metodami i zapewnia przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każ­dego kursanta. Lekcje odbywają się w dogodnych lokalizacjach na Greenpoincie i Ridgewood, w do­godnych terminach. Nasze kursy to jedynie $5 za godzinę zegarową. Kursy poranne są bezpłatne.

W 2016 roku w Programie Kursów Języka Angiel­skiego Centrum Polsko-Słowiańskiego uczestni­czyło około stu kursantów z Polski, Litwy i Biało­rusi mieszkających w Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut. W naszych grupach mamy od 6 do 12 uczących się co stwarza dogodne warunki do doskonalenia wiedzy językowej.

Godziny otwarcia programu: od poniedziałku do piątku: 9:00AM - 5:00PM
Koordynator Programu: Joanna Kurdziel

176 Java Street, Brooklyn, NY 11222
tel: 347-326-3907, 718-383-5290, fax: 718-383-5159



CENSUS 2020
DFTA
PNA
KONSULAT
KOSCIUSZKO
UNIA
INSTYTUT PIŁSUDKIEGO
INSTYTUT KULTURY
CLARK
POLISH CULTURAL FOUNDATION
CENTRALA
POLISH AMERICAN CONGRESS
BROOKLYN
NYPD
NYC
CAROLYN B. MALONEY
CDC
ARTYŚCI WSPIERAJĄ CPS

PORADY PRAWNE w CPS

ECHO - JESIEŃ, 2021

KLIKNIJ TUTAJ