HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
09 SUNDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
06.08.20
Ride Fair Atlantic Ticket Expansion Sign On
Dear Civic Associations, Below is an important proposal to help your fellow Brooklynites. Please sign on (especially if you operate along the LIRR corridor in Brooklyn): More»


POLONIA

12.10.2019

Konkurs historyczny Patria Nostra

Serdecznie zapraszamy polską młodzież w wieku 12-19 lat do udziału w V edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra, która się składa z 4 odrębnych konkursów:

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o historii oraz dziedzictwie kulturowym Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej , budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem:

 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Spraw Zagranicznych
 • Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • oraz wielu innych szanowanych osób i instytucji

NAGRODY GŁÓWNE dla kilku najlepszych drużyn - WYCIECZKI DO POLSKI, będą realizowane w przypadku pozyskania na ten konkretny cel funduszy. Obecnie dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać niezbędne środki.

NAGRODY rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu w zależności od zajętego miejsca. 

V EDYCJA KONKURSU

 • KONKURS ŚWIATOWY adresowany wyłącznie do polskiej młodzieży zagranicznej mieszkającej w USA, Amerce Południowej, Unii Europejskiej, Afryce, Azji, Australii, a także z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.
 • MAZOWSZE adresowany do młodzieży z Mazowsza oraz Polaków z zagranicy
 • MAŁOPOLSKA adresowany do młodzieży z Małopolski oraz Polaków z zagranicy
 • WIELKOPOLSKA adresowany do młodzieży z Wielkopolski oraz Polaków z zagranicy

ABY DOTRZYMAĆ TERMINU NALEŻY:

 • Jak najszybciej zarejestrować szkołę na stronie wybranego z 4-ch konkursów
 • Po zarejestrowaniu do szkół zostanie wysłany mail potwierdzający udział w konkursie z tematami prac do wyboru
 • Prace należy przygotować i przesłać w nieprzekraczalnym terminie

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Zgodnie z regulaminem, każda szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela/ rodzica/ -opiekuna. Na stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny który należy wypełnić. Każda drużyna rejestruje się jako całość, dlatego też prosimy zainteresowanych uczniów i nauczycieli o wcześniejsze zorganizowanie drużyny ( 3 uczniów pod opieką nauczyciela)

PRACE KONKURSOWE

Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku. Tematy prac konkursowych z listy do wyboru są udostępniane na profilu użytkownika po dokonaniu rejestracji. Każda drużyna otrzymuje swój profil na stronie konkursu.

Zapraszamy do Konkursu!

Z wyrazami szacunku,
Nataliya Volynets
Prezes Zarządu
tel. +48 531 220 888

Fundacja Konkursu Historycznego
PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka

back

LOGOS

CENSUS 2020
DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE