HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
10 MONDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
06.08.20
Ride Fair Atlantic Ticket Expansion Sign On
Dear Civic Associations, Below is an important proposal to help your fellow Brooklynites. Please sign on (especially if you operate along the LIRR corridor in Brooklyn): More»


POLONIA

05.17.2018

Specjaliści ZUS omówili świadczenia emerytalno-rentowe

Centrum Polsko-Słowiańskie podejmuje wiele inicjatyw z różnymi polskimi organizacjami działającymi na terenie Nowego Jorku, aby wspólnie służyć Polonii. Od kilku lat regularnie, wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, umożliwia Polonii spotkania z ekspertami ZUS. W tym celu udostępnia za darmo salę na Greenpoincie, w której specjaliści z ZUS udzielają porad.

Cenne porady 

W czwartek 17 maja sala należąca do Centrum Polsko-Słowiańskiego, położona w polskiej dzielnicy na Greenpoincie, wypełniła się spragnionymi wiedzy na temat przyszłych emerytur Polaków żyjących na emigracji. 

Polacy, którzy tego dnia przyszli na spotkanie z ekspertami ZUS, dowiedzieli się dużo na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Eksperci byli zasypywani indywidualnymi pytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń emerytalnych. Gości przywitała Bożena Kamiński – CEO/prezes CP-S. Fachowych informacji udzielali eksperci z ZUS a wśród nich: Tomasz Szabliński – naczelnik wydziału w Departamencie Rent Zagranicznych, Agnieszka Pieńkos – główny specjalista w Departamencie Rent Zagranicznych, Iwona Czapska – starszy inspektor w RUM 2 I Oddział ZUS Warszawa, Karolina Szyszko-Głowacka –główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

Tomasz Szabliński prowadził wykład oraz prezentację. Na początku spotkania odbył się wykład z wykorzystaniem prezentacji dotyczącej umowy o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Polską i USA. Po wykładzie udzielane były porady indywidualne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Polonii. Podczas spotkania ekspertom z ZUS towarzyszyły wicekonsul Małgorzata Rejek-Radoń oraz Emilia Gmiter – wicekonsul z Wydziału Prawny i Opieki Konsularnej. Podczas wykładu Tomasz Szabliński opowiedział dokładnie o świadczeniach emerytalno-rentowych oraz warunkach, które zgodnie z polskim prawem trzeba spełnić, aby uzyskać te świadczenia. Wyjaśniono zasady, według których ustalane jest prawo do polskich świadczeń i ich wysokość (na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA). Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również wszystkiego na temat tego, w jaki sposób składać wnioski o polskie świadczenia emerytalno-rentowe.

- Osoba zamieszkała w USA, posiadająca okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA, wniosek o polską emeryturę lub rentę może złożyć w amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej, to znaczy bezpośrednio w Social Security Administration w Baltimore albo za pośrednictwem najbliższej placówki SSA w miejscu swego zamieszkania. SSA w Baltimore, niezależnie od rozpatrzenia uprawnień do świadczeń amerykańskich, zobowiązana jest do przekazania wniosku o polską emeryturę lub rentę do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje z Social Security Administration w zakresie sprawnej realizacji procedur – powiedział Tomasz Szabliński.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że wszystkie formalności związane z uzyskaniem polskiej emerytury z ZUS można załatwić w najbliższej placówce terenowej Social Security Administration. Osoba posiadająca okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w USA wniosek o emeryturę składa w instytucji ubezpieczeniowej jednego z wymienionych państw. Nie ma więc konieczności składania wniosku w każdym państwie. Wniosek ten uruchamia automatycznie równoczesne rozpatrywanie uprawnień do emerytury w obydwu państwach, tj. w USA i Polsce, a data złożenia wniosku jest wiążąca dla instytucji obu państw. Jak podkreślili eksperci ZUS, Polacy przebywający na emigracji mogą mieć łączone świadczenie z Polski i USA.

Polacy mieszkający w Stanach, którzy pracowali i podlegali ubezpieczeniom w Polsce i Stanach Zjednoczonych, mogą uzyskać emeryturę lub rentę zarówno z Polski, jak i USA, o ile spełnią warunki wymagane w tych państwach. W przypadku spełnienia wymaganych warunków w każdym z tych państw możliwe jest więc pobieranie emerytury lub renty z obydwu państw. Pobieranie emerytury lub renty amerykańskiej nie powoduje zmniejszenia polskich świadczeń emerytalno-rentowych. Natomiast pobieranie polskiego świadczenia może niekiedy powodować redukcję świadczenia amerykańskiego, jednak wynika to z wewnętrznych przepisów amerykańskich, na które umowa  zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA nie ma wpływu.

Eksperci poinformowali Polonię o tym jak kontaktować się z ZUS, polecano stronę internetową ZUS: www.zus.pl, na której znajduje się szereg cennych informacji. Z ekspertami można również nawiązać kontakt drogą emailową, przez Skype oraz skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej - COT. 

Duże zainteresowania poradami ZUS świadczy o tym, że Polonia potrzebuje fachowej informacji na tematy dotyczące wypłaty świadczeń emerytalnorentowych.

back

LOGOS

CENSUS 2020
DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE