ZŁÓŻ DONACJĘ NA STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY!

CLICK HERE

POMÓŻ CPS! ZŁÓŻ DONACJĘ!

CLICK HERE
20 WEDNESDAY WYDARZENIA

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

18.10.21
VI edycja Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021-22 "W drodze do Niepodległości"
Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Jak również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży, a poprzez więcej»


WIADOMOŚCI

09.20.2021

Minister Zbigniew Rau weźmie udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ

W dniach 20-23 września minister Zbigniew Rau będzie przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Tematyka tegorocznej debaty skupia się na kwestiach dotyczących popandemicznej odbudowy gospodarczej, poszanowania praw człowieka, problematyce klimatu i zasobów naturalnych oraz usprawnienia działania ONZ.

Program wizyty ministra Zbigniewa Raua w Nowym Jorku obejmuje szereg spotkań dwustronnych z jego odpowiednikami, a także spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z udziałem Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josepa Borrella, konferencję ministerialną Wspólnoty Demokracji oraz spotkanie ze Specjalną Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych, Virginią Gambą. Ponadto minister Rau będzie towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w trakcie debaty generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz w wybranych spotkaniach.

Program >>>

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zdjęcie - The General Assembly Hall. Foto: Songquan Deng

wróć
CENSUS 2020
DFTA
PNA
KONSULAT
KOSCIUSZKO
UNIA
INSTYTUT PIŁSUDKIEGO
INSTYTUT KULTURY
CLARK
POLISH CULTURAL FOUNDATION
CENTRALA
POLISH AMERICAN CONGRESS
BROOKLYN
NYPD
NYC
CAROLYN B. MALONEY
CDC
ARTYŚCI WSPIERAJĄ CPS

PORADY PRAWNE w CPS

ECHO - JESIEŃ, 2021

KLIKNIJ TUTAJ