POMÓŻ CPS! ZŁÓŻ DONACJĘ!

CLICK HERE
27 TUESDAY WYDARZENIA

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

DOŁĄCZ DO NAS

CLICK HERE
21.10.20
Głosuj bezpiecznie! - Głosuj korespondencyjnie!


WIADOMOŚCI

08.18.2020

Komunikat Komisji Nominacyjnej Centrum Polsko-Słowiańskiego

Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatów do Rady Dyrektorów CP-S Komisja Nominacyjna w składzie: Jerzy Sokół - przewodniczący, Romuald Magda - sekretarz, Jadwiga Bylinka-Ołdakowska, Michael Pająk, Janusz Młynek nominowała nowych dyrektorów.

Nominację do Rady Dyrektorów otrzymały następujące osoby:

  • Artur Dybanowski
  • Bożena Kamiński
  • Izabella Kobus Salkin
  • Paweł Pachacz
  • Zbigniew Solarz
  • Marian Żak

Nominację do Komisji Rewizyjnej otrzymały:

  • Elżbieta Gosek
  • Iwona Podolak

Informujemy, że wszyscy chętni kandydaci zarówno do Rady Dyrektorów jak i Komisji Rewizyjnej mogą składać petycję do dnia 25 września 2020 roku, w sekretariacie Centrum. Formularze dla kandydatów w drodze petycji udostępnione są w sekretariacie Centrum w godzinach urzędowania. Ponadto kandydat musi być pełnoprawnym członkiem Centrum Polsko-Słowiańskiego (CP-S), wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych. W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w CP-S. Tylko oryginalne otrzymane w CP-S petycje są ważne – kopie nie będą akceptowane. Zestawy petycji będę dostępne są w Centrum Polsko-Słowiańskim 176 Java Street, pokój numer 6, Brooklyn 11222.

Kompletne petycje muszą zostać dostarczone do CP-S nie później, niż do godziny 4:00pm, 25 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązującym statutem Centrum Polsko-Słowiańskiego (CP-S) petycja powinna być podpisana przez minimum 5% członków Centrum Polsko-Słowiańskiego co stanowi 1,800 podpisów członków CP-S.

wróć
CENSUS 2020
DFTA
KONSULAT
KOSCIUSZKO
UNIA
INSTYTUT PIŁSUDKIEGO
INSTYTUT KULTURY
CLARK
POLISH CULTURAL FOUNDATION
CENTRALA
POLISH AMERICAN CONGRESS
BROOKLYN
NYPD
KLIKNIJ TUTAJ