HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
04 TUESDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
22.04.20
IRS: Economic Impact Payments For Non-filers
Treasury, IRS launch new tool to help non-filers register for Economic Impact Payments. More»


PROGRAMS NEWS

12.16.2016

Wyniki wyborów do Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polonia poznała wyniki wyborów do Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S. Doroczne zebranie odbyło się 9 grudnia przy 176 Java Str. na Greenpoincie. W świątecznie udekorowanej sali, w której na co dzień przebywają seniorzy z członkami Centrum Polsko-Słowiańskiego spotkała się dyrekcja oraz pracownicy największej polonijnej organizacji kulturalno-społecznej działającej na wschodnim wybrzeżu.

Podczas spotkania zebrani na Sali członkowie zapoznali się ze sprawozdaniami przygotowanymi przez Prezesa, członków Rady Dyrektorów, Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektorów Programów. Po odczytaniu raportów z działalności Centrum za 2015 rok członkowie poznali wyniki wyborów do Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S.

Wybory przeprowadziła niezależna firma Election America, Inc. Wyniki wyborów odczytała Danuta Bronchard pełniąca funkcję wiceprezesa CP-S. Po części oficjalnej jak na świąteczną tradycję przystało przeprowadzono loterię i osoby, do których uśmiechnęło się szczęście wyszły z CP-S z prezentami.

Wyniki wyborówo:

 • Bożena Kaminski = 702 głosy
 • Zbigniew Solarz - 692 głosy
 • Marian Żak = 683 głosy
 • Izabella Kobus-Salkin = 536 głosów
 • Wacław Szymankiewicz = 399 głosów

Do Rady Dyrektorów weszły osoby, które uzyskały największą liczbę głosów:

 • Bożena Kaminski
 • Zbigniew Solarz
 • Marian Żak
 • Izabella Kobus-Salkin

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Alicja Zakrzewski = 682 glosy
 • Halina Anna Stępień = 643 głosy

Również w dniu 9 grudnia 2016 ukonstytuował się Zarząd CP-S

Funkcje w Zarządzie Centrum Polsko-Słowiańskiego objęli:

 • Prezes, CEO Bożena Kaminski
 • I Wiceprezes Danuta Bronchard
 • II Wiceprezes Marian Żak
 • Skarbnik Zbigniew Solarz
 • Sekretarz Jadwiga Bylinka Ołdakowska
back

LOGOS

CENSUS 2020
DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE