HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
31 SATURDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
09.10.20
NYC Emergency Management Announcing New RFP & Requesting Support in Amplifying Opportunity
Please see information below on a newly released Strengthening Communities through Recovery COVID-19 grant opportunity. More»


NEWS

09.13.2018

Bezpłatne Seminarium na temat podatków

Dzięki współpracy Centrum Polsko-Słowiańskiego z różnego rodzaju nowojorskimi urzędami w siedzibie Centrum na Greenpoincie, 12 września o godzinie 6:00pm, odbyło się seminarium podatkowe. Podczas spotkania urzędnicy z amerykańskich instytucji podatkowych edukowali zainteresowanych na tematy związane z podatkami. Seminarium skierowane było do właścicieli małych biznesów jak również do indywidualnych podatników.

Spotkanie otworzyła Bożena Kamiński CEO / Prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie. Podczas seminarium wykład wygłosili: Eunkyong Choi - New York City Taxpayer Advocate NYC Department of Finance, Brenda Luke - IRS Communication Liaison Darol Tucker - IRS Brooklyn Local Taxpayer Advocate, Man-Li Lin - Economic and Development Specialist Small Business Administration oraz Bogdan Jankowski, CPA, MST, Senior Revenue Agent Internal Revenue Service Large Business & International Division.

Urzędnicy mówili między innymi o tym w jaki sposób złożyć apelacje sądowe dotyczące weryfikacji oceny drobnych roszczeń (SMALL CLAIMS ASSESSMENT REVIEW, SCAR). Jest to mniej kosztowna i bardziej nieformalna alternatywa dla formalnego postępowania podatkowego. Właściciele nieruchomości mogą zwrócić się do sądu o weryfikację oceny ich własności przed specjalnie wyszkolonym urzędnikiem przeprowadzającym spotkania wyjaśniające za opłatą 30 USD. Poruszono również temat ulgach podatkowych (HOMEOWNER TAX BENEFITS, HTB) przysługujących właścicielom nieruchomości to zwolnienia lub ulgi pozwalające obniżyć podatek od nieruchomości.

Darmowe seminarium zorganizowane było przez NYC Departament of Finance Office of the Taxpayer Advocate.

Vacation home rentals and the TCJA

New SBA's Programs and Services (detail version) 2018-7-2

Tax Reform: N.J., N.Y. Workarounds to Federal Tax Act Pose Risk to Taxpayers

IRS Publication 527-2017-00-00

Podatnicy  ktorzy posiadaja nieujawnione zagraniczne aktywafinansowe powinni rozważyć dobrowolne programy ujawnień po 2014 r. Poniewaz OVDP kończy się

IRS reminder: Third estimated tax payment due Sept. 17; Tools are available to help people pay right amount following law changes 

Recordatorio del IRS: tercer pago de impuestos estimados vence el 17 de septiembre; herramientas disponibles ayudan a pagar cantidad correcta luego de cambios en ley

For people involved in the sharing economy: Do a ‘Paycheck Checkup’ now, avoid a surprise year-end tax bill

Personas involucradas en la economía compartida deben hacer una revisión de su cheque de pago ahora y evitar multas de impuestos al final del año 

https://www.irs.gov/tax-reform

Zdjęcia: Agnieszka Granatowska

back

LOGOS

CENSUS 2020
DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD
CLICK HERE