HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
31 SATURDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
09.10.20
NYC Emergency Management Announcing New RFP & Requesting Support in Amplifying Opportunity
Please see information below on a newly released Strengthening Communities through Recovery COVID-19 grant opportunity. More»


NEWS

01.08.2018

Integrujemy Polonię na całym świecie

Dariusz Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – wziął udział w uroczystości z okazji 45-lecia Centrum Polsko-Słowiańskiego. Tuż przed galą Dariusz Bonisławski spotkał się z redakcją „Echa Polonijnego” i opowiedział czytelnikom między innymi o planach utworzenia w Nowym Jorku Lokalnych Ośrodków Metodycznych oraz o tym jak wygląda współpraca z Polonią.

Panie Dariuszu, co tym razem w głównej mierze sprowadza Pana do metropolii nowojorskiej?

Głównym powodem mojego przyjazdu jest jubileusz 45-lecia Centrum Polsko-Słowiańskiego. W ramach obchodów wziąłem udział w gali, na której wręczyłem na ręce pani prezes Bożeny Kamińskiej Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jest on dowodem uznania dla organizacji za długoletnią i efektywną pracę na rzecz Polonii. Oczywiście w związku z tym, że Polskę od Stanów Zjednoczonych dzieli duża odległość, za każdym razem wizytę w Wielkim Jabłku wykorzystuję do spotkań z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz Polonii.

Z kim w takim razie spotkał się Pan podczas tego pobytu i jakie są rezultaty Pana spotkań?

Spotkałem się z między innymi z dyrektorami szkół, redaktorami gazet polonijnych, a także z dyrektorem wykonawczym PSFUK. W ramach rozmów szukamy zawsze możliwych obszarów współpracy. Z ważnych tematów, jakie poruszamy, mogę wymienić kwestie związane z prowadze-niem akcji „Lato z Polską”, w ramach której przyjeżdżają do Polski młodzi Polacy, innym z tematów jest budowa systemu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży, jeszcze innym niemniej ważnym zagadnieniem prace nad otwarciem Lokalnego Ośrodka Meto-dycznego. Partnerem tego ostatniego przedsięwzięcia jest Centrala Polskich Szkół Dokształcających. Na świecie już działa kilka tego typu ośrodków, w których wykorzystywany jest lokalny potencjał do wspierania szkół i nauczy-cieli polonijnych. W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wyposaża w wiedzę podczas różnego rodzaju kursów, pobytów stażowych i szkoleń, którą następnie przekazują nauczycielom ze swojego obszaru działania. Dodatkowo wziąłem udział w otwarciu wystawy „Codzienny heroizm” o Polakach ratujących Żydów, którzy wykazali się olbrzymim heroizmem. Wystawę przygotowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Ministerstwem Straw Zagranicznych, a pomaga nam ją upowszechnić na terenie Stanów Zjednoczonych Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas wystawy prezentowany jest bardzo ciekawy film o rodzinie Ulmów, która ratując rodziny żydowskie zapłaciła za to najwyższą cenę. Zadaniem wystawy jest pokazanie światu, że Polacy nie tylko byli ofiara-mi tamtego okresu, ale również pomagaliśmy innym, narażając niejednokrot-nie się na śmierć.

A czy wystawę, której inauguracja odbyła się w Centrum Polsko-Słowiańskim, mogą wypożyczać inne organizacje?

Oczywiście przedstawiciele organizacji polonijnych i nie tylko mogą skontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” lub też mogą to uczynić za pośrednictwem CP-S. Rolą projektu, który Wspólnota Polska realizuje wspólnie z MSZ, jest pokazywanie i budowanie dobrego imienia Polski i przekazywanie kolejnym pokoleniem prawdziwego oblicza historii Polski. Bardzo dziękujemy Centrum za wsparcie zarówno tego, jak i innych realizowanych wspólnie projektów. Z okazji jubileuszu życzymy kolejnych lat efektywnej pracy, pomysłów i sił na ich realizację.

Dziękuję za rozmowę,
Rozmawiała Agnieszka Granatowska


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

Obradujące w dniach 10-11 maja 2008 r. VII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wybrało na funkcję prezesa Macieja Płażyńskiego, byłego marszałka sejmu, który zainicjował wiele nowych projektów polonijnych, jednak kierował stowarzyszeniem niecałe dwa lata, do swej tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 r.

Kolejnym prezesem stowarzyszenia, wybranym przez walne zebranie Delegatów, został Longin Komołowski, były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, który kierował pracą Stowarzyszenia do swojej śmierci w grudniu 2016 r.

4 marca 2017 r. prezesem Stowarzyszenia został wybrany Dariusz Piotr Bonisławski, wieloletni prezes oddziału Warmińsko-Mazurskiego, od 2010 roku wiceprezes zarządu krajowego „Wspólnoty Polskiej”, a w latach 2002-2010 członek Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP.

Nowy prezes Stowarzyszenia jest pomysłodawcą i współtwórcą ważnych przedsięwzięć służących edukacji: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie. Jest twórcą, koordynatorem oraz ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prowadzącego program szkoleniowy dla nauczycieli polonijnych z całego świata.

back

LOGOS

CENSUS 2020
DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD
CLICK HERE