HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
21 FRIDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
24.12.19
PSC closed on Christmas
Please be advised that in observance of Holidays Polish Slavic Center will be closed on December 24-25 , 2019 More»


POLONIA

05.17.2018

Specjaliści ZUS omówili świadczenia emerytalno-rentowe

Centrum Polsko-Słowiańskie podejmuje wiele inicjatyw z różnymi polskimi organizacjami działającymi na terenie Nowego Jorku, aby wspólnie służyć Polonii. Od kilku lat regularnie, wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, umożliwia Polonii spotkania z ekspertami ZUS. W tym celu udostępnia za darmo salę na Greenpoincie, w której specjaliści z ZUS udzielają porad.

Cenne porady 

W czwartek 17 maja sala należąca do Centrum Polsko-Słowiańskiego, położona w polskiej dzielnicy na Greenpoincie, wypełniła się spragnionymi wiedzy na temat przyszłych emerytur Polaków żyjących na emigracji. 

Polacy, którzy tego dnia przyszli na spotkanie z ekspertami ZUS, dowiedzieli się dużo na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Eksperci byli zasypywani indywidualnymi pytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń emerytalnych. Gości przywitała Bożena Kamiński – CEO/prezes CP-S. Fachowych informacji udzielali eksperci z ZUS a wśród nich: Tomasz Szabliński – naczelnik wydziału w Departamencie Rent Zagranicznych, Agnieszka Pieńkos – główny specjalista w Departamencie Rent Zagranicznych, Iwona Czapska – starszy inspektor w RUM 2 I Oddział ZUS Warszawa, Karolina Szyszko-Głowacka –główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

Tomasz Szabliński prowadził wykład oraz prezentację. Na początku spotkania odbył się wykład z wykorzystaniem prezentacji dotyczącej umowy o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Polską i USA. Po wykładzie udzielane były porady indywidualne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Polonii. Podczas spotkania ekspertom z ZUS towarzyszyły wicekonsul Małgorzata Rejek-Radoń oraz Emilia Gmiter – wicekonsul z Wydziału Prawny i Opieki Konsularnej. Podczas wykładu Tomasz Szabliński opowiedział dokładnie o świadczeniach emerytalno-rentowych oraz warunkach, które zgodnie z polskim prawem trzeba spełnić, aby uzyskać te świadczenia. Wyjaśniono zasady, według których ustalane jest prawo do polskich świadczeń i ich wysokość (na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA). Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również wszystkiego na temat tego, w jaki sposób składać wnioski o polskie świadczenia emerytalno-rentowe.

- Osoba zamieszkała w USA, posiadająca okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA, wniosek o polską emeryturę lub rentę może złożyć w amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej, to znaczy bezpośrednio w Social Security Administration w Baltimore albo za pośrednictwem najbliższej placówki SSA w miejscu swego zamieszkania. SSA w Baltimore, niezależnie od rozpatrzenia uprawnień do świadczeń amerykańskich, zobowiązana jest do przekazania wniosku o polską emeryturę lub rentę do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje z Social Security Administration w zakresie sprawnej realizacji procedur – powiedział Tomasz Szabliński.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że wszystkie formalności związane z uzyskaniem polskiej emerytury z ZUS można załatwić w najbliższej placówce terenowej Social Security Administration. Osoba posiadająca okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w USA wniosek o emeryturę składa w instytucji ubezpieczeniowej jednego z wymienionych państw. Nie ma więc konieczności składania wniosku w każdym państwie. Wniosek ten uruchamia automatycznie równoczesne rozpatrywanie uprawnień do emerytury w obydwu państwach, tj. w USA i Polsce, a data złożenia wniosku jest wiążąca dla instytucji obu państw. Jak podkreślili eksperci ZUS, Polacy przebywający na emigracji mogą mieć łączone świadczenie z Polski i USA.

Polacy mieszkający w Stanach, którzy pracowali i podlegali ubezpieczeniom w Polsce i Stanach Zjednoczonych, mogą uzyskać emeryturę lub rentę zarówno z Polski, jak i USA, o ile spełnią warunki wymagane w tych państwach. W przypadku spełnienia wymaganych warunków w każdym z tych państw możliwe jest więc pobieranie emerytury lub renty z obydwu państw. Pobieranie emerytury lub renty amerykańskiej nie powoduje zmniejszenia polskich świadczeń emerytalno-rentowych. Natomiast pobieranie polskiego świadczenia może niekiedy powodować redukcję świadczenia amerykańskiego, jednak wynika to z wewnętrznych przepisów amerykańskich, na które umowa  zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA nie ma wpływu.

Eksperci poinformowali Polonię o tym jak kontaktować się z ZUS, polecano stronę internetową ZUS: www.zus.pl, na której znajduje się szereg cennych informacji. Z ekspertami można również nawiązać kontakt drogą emailową, przez Skype oraz skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej - COT. 

Duże zainteresowania poradami ZUS świadczy o tym, że Polonia potrzebuje fachowej informacji na tematy dotyczące wypłaty świadczeń emerytalnorentowych.

back

LOGOS

DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE