HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
21 WEDNESDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
02.07.19
Independence Day
Please be advised that in observance of Independence Day Polish Slavic Center will be closed on Thursday, July 4th, 2019. More»


EVENTS

09.19.2018

Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy na 100-lecie niepodległości Polski

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat.

Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności. Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i Senatem RP, postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.

Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy:

20-23 września 2018 rok. Warszawa

Oficjalne obchody w Warszawie rozpocznie msza św. w katedrze św. Jana, następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza i sesja inauguracyjna w Sejmie. Organizatorzy zjazdu, w poczuciu odpowiedzialności za jego kształt merytoryczny, postanowili, że jeden dzień będzie przeznaczony na obrady w ośmiu forach tematycznych:

  • Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju

  • Forum Edukacji Polonijnej

  • Forum Kultury Polonijnej

  • Polonijne Forum Parlamentarzystów

  • Forum Mediów Polonijnych

  • Forum Duszpasterstwa Polonijnego

  • Polonijne Forum Sportu i Turystyki

  • Forum Organizacji Polonijnych

Wyniki obrad zostaną zawarte w sesji podsumowującej, która odbędzie się kolejnego dnia w Sejmie. Zjazd zakończy uroczysta msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Polonijny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W ubiegłym roku we wrześniu na posiedzeniu w Gdańsku ukonstytuował się Polonijny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W jego skład weszli przedstawiciele dwóch największych organizacji polonijnych w osobach: Teresy Berezowskiej - Przewodniczącej Rady Polonii Świata i Tadeusza Adama Pilata - Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego.

W Polonijnym Komitecie znaleźli się również przedstawiciele organizacji polonijnych: Waldemar Tomaszewski (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie), Andżelika Borys (Związek Polaków na Białorusi), Frank Spula i Bożena Kamiński (Kongres Polonii Amerykańskiej), Helena Miziniak (Rada Polonii Świata), Aleksander Zając (Rada Polonii Świata), Teresa Sygnarek (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych), dr Jolanta Tatara (Kongres Oświaty Polonijnej) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP reprezentował Dyrektor Grzegorz Seroczyński.

Więcej informacji w USA udziela Bożena Kamiński

Wiceprezes KPA do spraw Polonii

Email pacbozenak@gmail.com cell 917-750-8143.

Informacje na temat zjazdu i karta zgłoszeń dostępna jest na stronie: www.wspolnota-polska.org.pl 

Wspólnota Polska: www.wspolnota-polska.org.pl
back

LOGOS

DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE